vospfs.cz

Pica straka

pica strakaStraka obecná (Pica pica) je zpěvný pták havraního tvaru velikosti holubice s výrazným černobílým zbarvením a dlouhým stupňovitým ocasem. Má poměrně krátký a široký zobák, hnědou duhovku, modré nebo světle šedé nohy a silné prsty s dlouhými drápy. Je známý především svým hudebním vlnivým voláním, které obsahuje četné odkazy na jiné ptáky. Ty jsou spojeny do jediné hudební skladby ve zřejmé nápodobě klasické struktury zpěvu mnoha vrabčáků. Lze jej slyšet hlavně v období hnízdění, často společně se štěkavým voláním Rarhuhn Call.. Straka obecná (Pica pica), havranovitý zpěvný pták, pochází z Evropy a Blízkého východu, ale byla introdukována do mnoha dalších částí světa. Její charakteristické zbarvení dalo vzniknout několika legendám a pověstem. Strakapoud je velký asi jako holubice a ze všech krkavcovitých ptáků je nejvýrazněji zbarvený.. Straka obecná (Pica pica), člen čeledi vranovitých, je z celé skupiny nejvýrazněji zbarvená. Je nápadná zejména svým černobílým opeřením, dlouhým stupňovitým ocasem, který je na konci vroubkovaný, velmi krátkým -. Strakapoud bělohřbetý (Corvus pica) je nejvýraznější ze všech druhů krkavcovitých a strak. Je velký asi jako holub a vyznačuje se lesklým černým peřím, které se při dopadu světla zezadu zbarví do purpurově zelené barvy. Strakapoud se vyskytuje v lesnatých oblastech po celé Evropě, ale také v Malé Asii, Sýrii a v některých částech Indie.. Straka obecná, označovaná také jako straka obecná nebo strakapoud obecný, patří do čeledi krkavcovitých (Corvidae). Vědecký název tohoto ptáka je Pica pica a pochází z Evropy, severní Afriky a velké části Asie. Tito ptáci jsou často zlomyslní a jsou považováni za jeden z nejinteligentnějších druhů z čeledi Corvidae. Obývají otevřené lesy a zastavěné oblasti, kde najdou dostatek potravy.. pica straka (straka, Corvus corvus Linnaeus, 1758). Pták má výrazné černobílé zbarvení. Straky se vyskytují v Evropě, Asii a Africe. U nás se vyskytují ve většině otevřených biotopů, včetně zemědělské půdy, výběhů, okrajů lesů a parků.. Straka obecná, Pica pica (asi 1760), je atraktivní vrabec z čeledi vranovitých. Pochází z Evropy, severozápadní Afriky a Asie, kam byla v některých oblastech zavlečena. Straka patří do čeledi vranovitých, Corvidae, a je reliktem fauny zpěvného ptactva Starého světa. Algonkinští indiáni tento druh nazývali Kolibri; další názvy jsou bois-colombes (francouzsky) nebo Kolibri (německy). Patří do stejného rodu jako sojky a vrány a od tohoto chování je odvozeno i jeho vědecké jméno "pica", staré označení pro sojku.. Strakapoud, který se vyskytuje v Evropě, Asii a velké části Afriky, je známý svým černobílým peřím a charakteristickým voláním. Oblíbila si otevřené lesy a zemědělskou půdu, ale snadno ji spatříte i ve městech.. Roztomilá straka je australskou i novozélandskou ikonou, která je známá svými hravými a rošťáckými způsoby. Mají nenasytný apetit a žerou téměř vše, co najdou, včetně vajec jiných druhů ptáků. Straka obecná může denně zkonzumovat až 2000 kusů hmyzu.. Pica straka je čápovitý pták s výraznými černými, bílými a červenými znaky. Vědecký název je latinský název pro straku vzhledem k podobnosti tvaru a zbarvení. Kdysi se vyskytoval po celé Evropě a Asii, dnes je ohrožen kvůli ztrátě životního prostředí..

Bing Google